Co nabízíme?

Jako jsou profesionální všechny naše předchozí služby, tak jsou profesionální i naše služby v oblasti koncertních stanů (GroundSupport) a konstrukcí. Pokud všude jinde u nás platí, že se na bezpečnost a profesionalitu klade hlavní důraz, tak v tomto to platí dvojnásob. Nabízíme základní typy venkovního zastřešení pódií o rozměrech 7x6m, 10x8m, 12x10m, 16x12m a 22x18m (vždy se jedná o vnitřní rozměr konstrukce). U „indoorových“ aplikací je díky variabilitě segmentů možný téměř jakýkoliv tvar a rozměr (s přihlédnutím na bezpečnostní normy a předpisy). Dále ve vnitřních prostorech, pokud je technicky to možné, se nabízí i možnost zavěšení celé konstrukce na nosnou část střechy budovy. K zdvihání našich konstrukcí jsou používány motorové systémy CM LodeStar. Samozřejmostí je patřičné proškolení veškerého personálu a odpovídající zkoušky oprávněných osob (vazačské zkoušky, výškové práce atd.).

Používané značky vybavení: ALUR, T.A.F., TOMCAT, CM LodeStar, StageMaker, TotalControl, a další.

Samostatnou kategorií sekce „STAGE“ je pak „STAGE MOBIL“ (mobilní pódium) se zastřešením na podvozku. Jedná se o zastřešené pódium o základní velikosti 9x7m. Základní plocha pódia je 60m2, případně 40m2 (při pouze částečném rozložení pódia. Výška pódia 0,9až1,5m. Zatížení pódia 450kg/m2

Máte zájem?

Opište tento kód captcha